Collectievisie

Collectievisie

2016

Visie

In opdracht van Cubiss en in samenspraak met Bibliotheek Den Bosch, Bibliotheek Breda, Bibliotheek Midden-Brabant en de Noord Oost Brabantse Bibliotheken schreef het Ministerie de visienotitie ‘Via connectie naar collectie‘, een eigenzinnig pleidooi om anders naar de collectie te kijken en vooral ook anders met de collectie te werken.

De vier bibliotheekorganisaties maken flinke vorderingen in hun transitie naar maatschappelijke bibliotheek en zien daarin een essentiële rol zien voor de collectie. Zij realiseerden zich echter dat het passief aanbieden van die collectie niet langer toereikend is en vroegen ons te helpen de nieuwe rol van de collectie helder te krijgen, zodat ze stappen kunnen zetten op weg naar een nieuwe werkwijze.