Hereford library, UK

Hereford library, UK

2017

Visie | draagvlak

Op uitnodiging van de 31 Broad Street development group vertrokken we in maart 2017 naar Hereford waar de bibliotheek samen met het museum gehuisvest is in een iconisch gebouw aan Broad Street 31. De ontwikkelgroep heeft ambitieuze plannen om het gebouw om te vormen tot een culturele hotspot en vroeg ons een aantal presentaties te verzorgen om medewerkers, stakeholders en publiek te inspireren met onze ideeën en projecten.

De bijeenkomsten werden druk bezocht en leidden tot veel enthousiasme bij de deelnemers, waardoor de ontwikkelgroep nu aan de slag kan met een haalbaarheidsstudie en fondsenwerving.