Advisering Stadsbibliotheek München

Advisering Stadsbibliotheek München

Sinds kort reist het Ministerie van Verbeelding met grote regelmaat naar München om de Stadsbibliotheek te adviseren bij de ontwikkeling van een compleet nieuw bibliotheekconcept. De Stadsbibliotheek maakt deel uit van de Gasteig, waarin tevens de Philharmonie, de Hogeschool voor Muziek en Theater en de Volkshogeschool gevestigd zijn. Met ca. 1.800.000 bezoekers per jaar is het Duitslands grootste en meest succesvolle culturele centrum. Vanaf 2021 zal het uit 1985 daterende gebouw een omvangrijke renovatie ondergaan. Niet alleen omdat het in technisch opzicht verouderd is, maar ook omdat München de Gasteig tot motor van de sterk groeiende stad wil maken; een moderne, aantrekkelijke en levendige plek die recht doet aan de enorme diversiteit aan bezoekers en inwoners die zo kenmerkend is voor München.

De architectenselectie voor het herontwerp van het gebouw is nu in de eindfase, maar vanzelfsprekend moet de Stadsbibliotheek zelf met plannen komen voor het functioneren van de nieuwe bibliotheek en voor het bijbehorende programma van eisen. Het Ministerie van Verbeelding is gevraagd hierin te adviseren en te ondersteunen. Eerste stap is om samen met de medewerkers van de bibliotheek tot een heldere toekomstvisie en een bijpassend inrichtingsconcept te komen. In fase 2 wordt dit concept verder vertaald in een programma van eisen en een ruimtelijke indeling. Belangrijk uitgangspunt daarbij is meer synergie tussen de verschillende partners. Inhoudelijke en programmatische samenwerking tussen partners in een gebouw is een specialiteit van het Ministerie die dus heel goed van pas komt in München.

Eind 2020 sluit de Gasteig haar deuren en begint de enkele honderden miljoenen kostende renovatie. Het betekent dat alle instellingen voor een periode van vijf jaar op andere locaties in de stad worden ondergebracht. De frontoffice van de Stadsbibliotheek verhuist naar het Motorama complex, een voormalige autoshowroom die later omgevormd is tot winkelcentrum. De muziekbibliotheek verhuist samen met de Philharmonie, de Hogeschool voor Muziek en Theater en de Volkshogeschool naar een vijftal gebouwen aan de Hans-Preißinger-Straße 8 in stadsdeel Sendling. Eén van de gebouwen op HP8, zoals het complex genoemd wordt, is Halle E, een indrukwekkend monumentaal pakhuis met een industriële uitstraling die doet denken aan de LocHal in Tilburg. In het gebouw, dat tevens de verbinding vormt met de naastgelegen tijdelijke Philharmonie, wordt de muziekbibliotheek gevestigd, samen met een deel van de Volkshogeschool.

Het Ministerie is ook gevraagd om het inrichtingsconcept voor Halle E te ontwikkelen. Dit concept zal in het teken staan van ‘tijdelijkheid’. Er wordt gekozen voor een inrichting die weinig kost en die zo flexibel is dat er volop geëxperimenteerd kan worden. Hiermee wordt Halle E dus tevens een laboratorium voor het uitproberen van allerlei nieuwe vormen van dienstverlening, die later in de Gasteig hun beslag kunnen krijgen.

Als alles volgens plan verloopt, zal de Gasteig – en dus ook de nieuwe Stadsbibliotheek – in de herfst van 2025 heropend worden. HP8 moet uiteraard eind 2020 al gereed zijn om bezoekers te ontvangen.

Zie ook: der-neue-gasteig.de