Prototypen voor een nieuwe collectiepraktijk

Prototypen voor een nieuwe collectiepraktijk

2017

Om concreet invulling te geven aan de nieuwe collectievisie vroeg Cubiss ons een aantal projectvoorbeelden uit te werken voor de Limburgse bibliotheken. We bedachten vijf lokale projecten, die weliswaar specifiek gericht zijn op Limburg maar ook zeer bruikbaar zijn als richtlijn en inspiratiebron voor andere openbare bibliotheken.