Wie we zijn

Het Ministerie van Verbeelding is een collectief van creatieve denkers en doeners die gezamenlijk hun kennis en verbeeldingskracht inzetten om bibliotheken en andere culturele instellingen te helpen bij het realiseren van hun toekomstplannen.

Met onze veelzijdige expertise en talenten vullen wij elkaar perfect aan en zijn we in staat bij alle aspecten van een veranderingstraject te ondersteunen. Of het nu gaat om visie- en strategieontwikkeling, een eigentijds interieurontwerp, het invoeren van een nieuwe werkwijze of het opzetten van verrassende programmering. Voor elke opdracht brengen wij het beste team in stelling.

Wat we doen

Wij helpen bibliotheken en andere culturele instellingen om een toekomstgerichte visie te ontwikkelen, compleet met de strategie en de werkvormen die daarbij horen. Dat vertalen wij vervolgens in een spraakmakend inrichtingsplan met een eigen, unieke identiteit die aansluit bij het karakter van de omringende gemeenschap.

We hebben de nodige ervaring met bibliotheken, maar werken ook voor andere culturele en collectiehoudende instellingen. Met onze visie en het innovatieve werkproces dat wij ontwikkeld hebben, weten wij partners aan een gezamenlijke ambitie te binden.

Wat ook de aanleiding is: een bezuiniging, een fusie, een nieuw gebouw… het begint met een heldere visie op de betekenis van de bibliotheek of de culturele instelling voor de lokale samenleving. Welke ontwikkelingen doen zich voor, welke rol wil de organisatie daarin spelen en wat betekent dat voor de praktijk? In een open en actieve samenwerking met onze opdrachtgevers gaan wij op zoek naar antwoorden op deze vragen. In een aantal workshops verkennen we de veranderingen in de samenleving, onderzoeken we de kernwaarden van de organisatie en brengen we het DNA van de lokale omgeving in kaart. Daarnaast organiseren we excursies naar bijzondere plekken en organisaties waar directie en medewerkers inspiratie op kunnen doen voor hun eigen visie en focus.

Nog geen concrete plannen, maar wel een visie nodig waar de gemeente mee verder kan? Wij volgen nauwgezet wat er in de samenleving gebeurt en zijn goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen in bibliotheekbouw en –inrichting, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Onze kennis en ervaring zetten wij graag in voor het organiseren van inspirerende excursies, het houden van presentaties en het opstellen van heldere en overtuigende visiedocumenten.

Wij vertalen de visie in een bouw- en/of inrichtingsplan dat het gebouw van een sterke, onderscheidende identiteit voorziet. Doordat wij ons laten inspireren door de locatie, het karakter en de eventuele historie van het gebouw, zijn onze ontwerpen nooit een kopie van elders. Wij leveren een uniek en spraakmakend ontwerp dat aansluit bij de behoefte in de lokale gemeenschap én bij de rol die de partners daarin willen spelen.

In samenspraak met onze opdrachtgevers maken wij een narratief, een helder en aansprekend verhaal waarin beschreven wordt wat de belangrijkste drijfveren van de organisatie zijn en hoe die tot uitdrukking komen in het nieuwe gebouw. Zo ontstaat er een verbindend en richtinggevend verhaal dat gebruikt kan worden in de communicatie naar de buitenwereld en dat intern helpt om koers te houden en medewerkers te motiveren.

Deze tijd vraagt om een andere manier van werken, of dat nou gepaard gaat met een nieuwe inrichting of niet. Wij helpen directies bij het aanscherpen van hun strategie en het omschakelen naar een ander werkproces en een andere organisatie. In een aantal workshops nemen we de medewerkers mee in dit verhaal en leren we ze de bijbehorende nieuwe werkvormen te doorgronden.

Wij zijn voorstanders van ‘leren door te doen’ en ondersteunen bibliotheken en partnerinstellingen bij het prototypen van nieuwe werkvormen. We gaan samen met hen op zoek naar waardevolle experimenten, begeleiden de uitvoering ervan en organiseren de kritische reflectie erop, zodat er gaandeweg een duurzame nieuwe werkpraktijk kan ontstaan.

Daarnaast beschikken we over de expertise om te helpen bij de opzet en implementatie van betekenisvolle programmering en bij het bedenken en organiseren van (openings)activiteiten.

Met onze schrijf- en ontwerptalenten kunnen wij een scala aan communicatie-uitingen verzorgen. Van aansprekende presentaties tot beleidsdocumenten, publieksfolders, maquettes en andere conversation pieces die het verhaal van de nieuwe organisatie uitbeelden.

Omslagnai010v06

Bestel 'Imagination and Participation'. Ons boek over de architectuur van openbare bibliotheken.

Binnen het Ministerie ontwikkelen wij nieuwe vormen van openbaar bibliotheekwerk waarin cocreatie, kennisdeling en participatie centraal staan en gebruikers actief aan de slag gaan met de collectie. Maar welke consequenties hebben deze nieuwe werkwijzen voor de architectuur van openbare bibliotheken? Bestaande programma’s van eisen geven daar geen antwoord op, en dus begonnen wij aan een ontdekkingsreis naar de nieuwe rol van de bibliotheek en vooral naar de architectuur en vormentaal die daarbij passen.

De resultaten van onze ontdekkingsreis hebben we samengevat in een Engelstalig boek met de titel: Imagination and Participation: Next Step in Public Library Architecture. Centraal in het boek staat de vraag of de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving tot een nieuwe typologie kan leiden, een nieuw gebouwentype met een eigen leesbare architectuur. Het is een rijk geïllustreerd boek waarmee we bibliothecarissen, architecten, stedenbouwkundigen en bestuurders willen inspireren om tot een werkelijk vernieuwende architectuur van openbare bibliotheken te komen. Het boek is in december 2021 verschenen en kan online besteld worden bij uitgeverij nai010. Meer informatie over het boek vind je op de speciaal voor het boek gemaakte website imaginationandparticipation.com.

Manifest

Openbare bibliotheken realiseren zich steeds meer dat ze niet langer kunnen volstaan met modernisering of verbetering van hun bestaande producten- en dienstenaanbod. Zij kiezen voor een radicaal nieuwe benadering waarbij collectie en programmering worden ingezet om te komen tot sociale cohesie, collectieve intelligentie, het stimuleren van kennisuitwisseling en het creëren van context en inzicht. De bezoeker krijgt daarbij een heel andere rol en wordt niet langer als ‘klant’ of ‘consument’ gezien, maar als mede-curator van de collectie.  Om duidelijk te maken wat zo’n nieuwe benadering kan betekenen voor bibliotheekbezoekers hebben we een manifest opgesteld: vijf positieve uitspraken van bezoekers die laten zien hoe verschillende vormen van interactie en cocreatie ervoor zorgen dat zij zich werkelijk betrokken voelen bij de bibliotheek en actief bijdragen aan het verrijken van de collectie.

  • De bibliotheek betekent veel voor me.

De bibliotheek daagt mij uit met goed gestelde vragen en geeft mij de mogelijkheid daarop in te spelen door het delen van mijn eigen ideeën, verhalen en creativiteit. Daardoor voel ik mij gewaardeerd en gehoord en ervaar ik mijn verbondenheid met de lokale gemeenschap. 

  • De bibliotheek biedt me de benodigde context om bepaalde thema’s en ontwikkelingen te doorgronden en laat ruimte voor nieuwe interpretaties.

Onderwerpen die voor mij en mijn omgeving belangrijk zijn worden vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Dat stimuleert me om kennis te nemen van de standpunten van andere mensen in de lokale gemeenschap en te reflecteren op mijn eigen mening. 

  • Ik ervaar de bibliotheek als een creatieve omgeving waar ik mijn eigen kennis en verhalen kan delen en zo een bijdrage kan leveren aan de collectie.

Ik kan altijd meedoen aan de programmering  van de bibliotheek en actief bijdragen aan de thema’s die aan de orde zijn. Zo ontstaan er allerlei nieuwe, creatieve contexten die de collectie van de bibliotheek nog interessanter en rijker maken.

  • Ik heb altijd een reden om terug te gaan, want er is steeds iets nieuws te zien of te ervaren.

Ik word verrast door de veelzijdigheid van programmering en activiteiten. Daardoor ontdek ik steeds nieuwe dingen in de collectie en kom ik in aanraking met ideeën en vraagstukken die mijn horizon verbreden.

  • Het is een aangename en vertrouwde ontmoetingsplaats waar ik graag naartoe ga om van gedachten te wisselen met vrienden en onbekenden.

Ik kan er afspreken met vrienden, maar ontmoet er ook mensen die ik in mijn eigen omgeving vrijwel nooit tegenkom. Ik kan met hen in gesprek gaan, ook als we van mening verschillen.

Projecten

Advisering Stadsbibliotheek München20190226115113
Bibliotheek Deventer20180715133112
Prototypen voor een nieuwe collectiepraktijk20170415160416
Collectievisie20170215153604
Hereford library, UK20170215151101
Bibliotheek Uden20170115142522
Laad meer

Team

We vullen elkaar perfect aan met onze uiteenlopende expertise en talent en kunnen ondersteuning bieden voor alle aspecten van een veranderingsproces, of het nu gaat om concept- en strategieontwikkeling, hedendaags interieurontwerp, de introductie van een nieuwe manier van werken of het ontwerpen van een verrassend evenementenprogramma: we stellen het beste team samen voor elke opdracht.

Contact