Wie we zijn

Het Ministerie van Verbeelding is een collectief van creatieve denkers en doeners die gezamenlijk hun kennis en verbeeldingskracht inzetten om bibliotheken en andere culturele instellingen te helpen bij het realiseren van hun toekomstplannen.

Met onze veelzijdige expertise en talenten vullen wij elkaar perfect aan en zijn we in staat bij alle aspecten van een veranderingstraject te ondersteunen. Of het nu gaat om visie- en strategieontwikkeling, een eigentijds interieurontwerp, het invoeren van een nieuwe werkwijze of het opzetten van verrassende programmering. Voor elke opdracht brengen wij het beste team in stelling.

Wat we doen

Wij helpen bibliotheken en andere culturele instellingen om een toekomstgerichte visie te ontwikkelen, compleet met de strategie en de werkvormen die daarbij horen. Dat vertalen wij vervolgens in een spraakmakend inrichtingsplan met een eigen, unieke identiteit die aansluit bij het karakter van de omringende gemeenschap.

We hebben de nodige ervaring met bibliotheken, maar werken ook voor andere culturele en collectiehoudende instellingen. Met onze visie en het innovatieve werkproces dat wij ontwikkeld hebben, weten wij partners aan een gezamenlijke ambitie te binden.

Wat ook de aanleiding is: een bezuiniging, een fusie, een nieuw gebouw… het begint met een heldere visie op de betekenis van de bibliotheek of de culturele instelling voor de lokale samenleving. Welke ontwikkelingen doen zich voor, welke rol wil de organisatie daarin spelen en wat betekent dat voor de praktijk? In een open en actieve samenwerking met onze opdrachtgevers gaan wij op zoek naar antwoorden op deze vragen. In een aantal workshops verkennen we de veranderingen in de samenleving, onderzoeken we de kernwaarden van de organisatie en brengen we het DNA van de lokale omgeving in kaart. Daarnaast organiseren we excursies naar bijzondere plekken en organisaties waar directie en medewerkers inspiratie op kunnen doen voor hun eigen visie en focus.

Nog geen concrete plannen, maar wel een visie nodig waar de gemeente mee verder kan? Wij volgen nauwgezet wat er in de samenleving gebeurt en zijn goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen in bibliotheekbouw en –inrichting, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Onze kennis en ervaring zetten wij graag in voor het organiseren van inspirerende excursies, het houden van presentaties en het opstellen van heldere en overtuigende visiedocumenten.

Wij vertalen de visie in een bouw- en/of inrichtingsplan dat het gebouw van een sterke, onderscheidende identiteit voorziet. Doordat wij ons laten inspireren door de locatie, het karakter en de eventuele historie van het gebouw, zijn onze ontwerpen nooit een kopie van elders. Wij leveren een uniek en spraakmakend ontwerp dat aansluit bij de behoefte in de lokale gemeenschap én bij de rol die de partners daarin willen spelen.

In samenspraak met onze opdrachtgevers maken wij een narratief, een helder en aansprekend verhaal waarin beschreven wordt wat de belangrijkste drijfveren van de organisatie zijn en hoe die tot uitdrukking komen in het nieuwe gebouw. Zo ontstaat er een verbindend en richtinggevend verhaal dat gebruikt kan worden in de communicatie naar de buitenwereld en dat intern helpt om koers te houden en medewerkers te motiveren.

Deze tijd vraagt om een andere manier van werken, of dat nou gepaard gaat met een nieuwe inrichting of niet. Wij helpen directies bij het aanscherpen van hun strategie en het omschakelen naar een ander werkproces en een andere organisatie. In een aantal workshops nemen we de medewerkers mee in dit verhaal en leren we ze de bijbehorende nieuwe werkvormen te doorgronden.

Wij zijn voorstanders van ‘leren door te doen’ en ondersteunen bibliotheken en partnerinstellingen bij het prototypen van nieuwe werkvormen. We gaan samen met hen op zoek naar waardevolle experimenten, begeleiden de uitvoering ervan en organiseren de kritische reflectie erop, zodat er gaandeweg een duurzame nieuwe werkpraktijk kan ontstaan.

Daarnaast beschikken we over de expertise om te helpen bij de opzet en implementatie van betekenisvolle programmering en bij het bedenken en organiseren van (openings)activiteiten.

Met onze schrijf- en ontwerptalenten kunnen wij een scala aan communicatie-uitingen verzorgen. Van aansprekende presentaties tot beleidsdocumenten, publieksfolders, maquettes en andere conversation pieces die het verhaal van de nieuwe organisatie uitbeelden.

Omslagnai010v06

Bestel 'Imagination and Participation'. Ons boek over de architectuur van openbare bibliotheken.

Binnen het Ministerie ontwikkelen wij nieuwe vormen van openbaar bibliotheekwerk waarin cocreatie, kennisdeling en participatie centraal staan en gebruikers actief aan de slag gaan met de collectie. Maar welke consequenties hebben deze nieuwe werkwijzen voor de architectuur van openbare bibliotheken? Bestaande programma’s van eisen geven daar geen antwoord op, en dus begonnen wij aan een ontdekkingsreis naar de nieuwe rol van de bibliotheek en vooral naar de architectuur en vormentaal die daarbij passen.

De resultaten van onze ontdekkingsreis hebben we samengevat in een Engelstalig boek met de titel: Imagination and Participation: Next Step in Public Library Architecture. Centraal in het boek staat de vraag of de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving tot een nieuwe typologie kan leiden, een nieuw gebouwentype met een eigen leesbare architectuur. Het is een rijk geïllustreerd boek waarmee we bibliothecarissen, architecten, stedenbouwkundigen en bestuurders willen inspireren om tot een werkelijk vernieuwende architectuur van openbare bibliotheken te komen. Het boek is in december 2021 verschenen en kan online besteld worden bij uitgeverij nai010. Meer informatie over het boek vind je op de speciaal voor het boek gemaakte website imaginationandparticipation.com.

Manifest

Steeds meer openbare bibliotheken realiseren zich dat ze niet meer kunnen volstaan met modernisering of verbetering van hun bestaande producten- en dienstenaanbod. Een radicaal andere benadering is nodig die niet alleen gericht is op persoonlijke ontwikkeling, maar op het bevorderen van de collectieve intelligentie van de lokale gemeenschap. Daarbij gaat het om het stimuleren van kennisuitwisseling, het bevorderen van inzicht en het actief inzetten van de collectie daarbij. Om duidelijk te maken wat je daar als bibliotheek mee kunt bereiken, laten wij je hieronder vijf reacties zien die je maar al te graag van je bezoekers zou willen krijgen. Ze tonen je hoe verschillende vormen van interactie en cocreatie ervoor kunnen zorgen dat de collectie voortdurend verrijkt wordt en bezoekers zich werkelijk betrokken voelen bij de bibliotheek:

 • De bibliotheek is van betekenis in mijn leven
  Als je een vragende houding aanneemt en actief reageert op ideeën, verhalen en creatieve uitingen van bezoekers, zal de betrokkenheid van het publiek toenemen. Die betrokkenheid betreft dan zowel datgene wat je te bieden hebt (je collectie, je activiteiten), als het welzijn en voortbestaan van de bibliotheek.
 • De bibliotheek en haar collectie bieden me de benodigde context om bepaalde thema’s en ontwikkelingen te begrijpen en laat ruimte voor mijn eigen zienswijze
  Door meerdere verhalen en gezichtspunten te presenteren, help je de bezoeker een eigen visie te vormen en daar vanuit verschillende perspectieven op te reflecteren.
 • Ik heb altijd een reden om terug te gaan, want er is steeds iets nieuws te zien of te ervaren
  Als je mensen de mogelijkheid biedt om tijdens hun bezoek ideeën, kennis, verhalen en ervaringen met elkaar te delen, zorg je voor continue verandering en diepgaande ervaringen, zonder dat je hoge kosten hoeft te maken voor dure presentaties etc.
 • Ik ervaar de bibliotheek als een creatieve omgeving waar ik me kan uitdrukken door zelf iets te produceren
  Niet iedereen wil alleen maar passief consumeren wat je te bieden hebt. Bied bezoekers de gelegenheid zelf iets te maken met behulp van de materialen (de collectie) die je ze aanreikt.
 • Het is een prettige ontmoetingsplaats waar ik graag naartoe ga om van gedachten te wisselen met vrienden en onbekenden
  Creëer ruimte voor ontmoeting, gesprek en dialoog, maar zorg dat je onderscheidend bent t.o.v. een debatcentrum of een buurthuis door altijd een verbinding te maken met je collectie.

Projecten

Advisering Stadsbibliotheek München20190226115113
Bibliotheek Deventer20180715133112
Prototypen voor een nieuwe collectiepraktijk20170415160416
Collectievisie20170215153604
Hereford library, UK20170215151101
Bibliotheek Uden20170115142522
Laad meer

Team

We vullen elkaar perfect aan met onze uiteenlopende expertise en talent en kunnen ondersteuning bieden voor alle aspecten van een veranderingsproces, of het nu gaat om concept- en strategieontwikkeling, hedendaags interieurontwerp, de introductie van een nieuwe manier van werken of het ontwerpen van een verrassend evenementenprogramma: we stellen het beste team samen voor elke opdracht.

Contact